Artikeln publicerades 12 juni 2022

Markarbeten på Rindö

Från och med 13 juni påbörjas markarbeten, bland annat schaktning och sprängning, inför bostadsbygge på Grenjärsbacken på Rindö.

Nu startar arbetet med nya bostäder inom Rindö hamn etapp 1.

Under cirka två veckor kommer markarbeten i form av rensning på tomten, sprängning och bergsschaktning att pågå för bostadsbygge i projektet Grenadjärsbacken. Området ligger i Rindö hamns sydvästra del.

Sprängningarna påbörjas under vecka 24 och arbetet planeras vara klart inom två veckor.

Arbetet sker endast dagtid på vardagar.