Artikeln publicerades 22 juni 2022

Dammbindning görs om

Under juni gjordes arbeten med väghyvel för att jämna till kommunens grusvägar och därefter dammbindning för att minska dammet från vägarna. Under arbetet kom ett skyfall och spolade bort dammbindningsmaterialet. Därför behöver arbetet nu göras om och planeras vara klart veckan efter midsommar.

Eftersom den första hyvlingen redan gjorts kan vägarna damma mer än vanligt fram till den nya dammbindningen är utförd.

Dammbindningen görs genom att lignin, ett naturligt miljögodkänt bindemedel från träfiber i granar, sprids ut för att binda dammpartiklarna i grusvägen.

När arbetet är klar väntas dammbindningen ha effekt hela året.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.