Artikeln publicerades 30 juni 2022

Ett körfält öppnat längs Hamngatan

Nu har ett av de avstängda körfälten på Hamngatan vid Norrberget att öppnats igen för trafik.

Under våren har en del av Hamngatan, mellan Roddargatan och Hagvägen, varit avstängd när Roslagsvatten förbereder vatten och avloppsledningar till de bostäder som byggs på Norrberget.

För att möta turisttrafiken under pågående arbete har Roslagsvattens entreprenör nu öppnat ett körfält längs Hamngatan. Körfältet regleras med trafikljus, möte är ej möjligt utan bilarna släpps fram växelvis.

Gångbanan förbi platsen är nu avstängd och gående uppmanas att välja annan väg.

Arbetet på platsen är i sitt slutskede, ännu återstår till exempel trycktester, vattenprover, återfyll och asfaltering. Enligt planen ska arbetet slutföras i början av augusti.