Artikeln publicerades 28 juli 2022

Arbetet med nytt utegym

Arbetet med det nya utegymmet på lägret mitt i Vaxholm har inletts men inväntar försenade leveranser. Vaxholms stads entreprenör har utfört förberedande markarbeten på plats och förbättrat dagvattenhanteringen i området.

Utegymmet kommer att innehålla cirka sju olika stationer av stål.

En av lägrets två boulebanorna tas i anspråk och den som blir kvar rustas upp till tävlingsstandard. Arbetet beräknas vara klart i början av september.

Vid frågor kontakta tekniska enheten på e-post: tekniska@vaxholm.se

Bild på lekplats på lägret i Vaxholm och platsen intill där ett nytt utegym förbereds.

Det nya utegymmet är placerat mellan den nya lekparken och boulebanan längs med Hamgatan i centrala Vaxholm. Markarbeten har tidigare genomförts på platsen och nu inväntas den försenade leveransen av gymutrustningen.