Artikeln publicerades 21 oktober 2022

Vägarbeten på Pålsundsvägen vecka 44

Pålsundsvägen ska renoveras och förses med ny asfaltsbeläggning. Vägen är öppen för trafik men kommer att ha vägvakt på plats som styr trafikflödet.

Pålsundsvägens har en gammal asfaltsbeläggning med sprickor och hål på flera ställen. Den gamla beläggningen ska fräsas bort och ersättas med ny asfalt. Arbetet består i följande delar:

  • Förberedande arbeten - bland annat borttagning av jordvallar för bättre dagvattenhantering, även kallat svålrensning
  • Beläggningsarbete - asfaltering
  • Efterarbeten - bland annat linjemålningar.

Transporter till och från bostäder kommer kunna ske under hela arbetet men du behöver räkna med att det tar lite längre tid att komma fram. Följ de instruktioner som vägvakterna ger på plats. Gående och cyklister påverkas inte av arbetet.

Samordnade arbeten

Under vecka 44, stängs Pålsundsbron under tre dagar av för fordonstrafik på grund av inspektionsarbeten. Läs mer om inspektionsarbetet på Pålsundsbron

Kartbild över Pålsundsvägen. På fotografiet finns en trafikskylt för vägarbete.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.