Artikeln publicerades 9 maj 2023

Avstängningar på Östra Ekuddsgatan

Under våren har Roslagsvatten bytt ventiler i Östra Ekuddsgatan. Från och med vecka 19 fortsätter nu Vaxholms stad med att renovera dagvattenledningar och byta belysningsledningar och -stolpar i gatan. Därefter byts den gamla asfalten ut och hela gatan kommer att vara i skick som ny.

Under arbetet är samtliga parkeringar avstängda och eftersom gatan grävs upp kommer den vara stängd för genomfartstrafik.

Gatubelysningen kommer att vara släckt från och med måndag 15 maj och tills arbetet är klart.

Boende kommer alltid att kunna ta sig hem men kan få vänta på att en grävmaskin ska flytta på sig.

Skyltar kommer sitta uppe som informerar om arbetet och hänvisar trafikanterna.

Enligt nuvarande planering beräknas arbetet vara färdigt till midsommar.

Kontaktinformation

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.