Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Allén längs Hamngatan beskärs

Från och med onsdag 11 oktober kommer arborister att finnas på plats på övre delen av Hamngatan för att beskära träden i allén. Anledningen är att trädens grenar blivit stora och tunga.

I samband med beskärningen kan det visa sig att något träd behöver tas ned. I så fall planteras ett nytt träd på platsen.

Hamngatan stängs inte av helt under arbetet. Flaggvakter kommer att finnas på plats för tillfälliga avstängningar vid behov.

Arbetet beräknas pågå under tre dagar till och med 13 oktober.

Kontaktinformation

För frågor kontakta tekniska enheten.
E-post: tekniska@vaxholm.se.