Artikeln publicerades 13 maj 2024

Fler ängsliknande gräsytor i sommar

Under 2024 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i delar av Vaxholms stad. Vi släpper upp gräset och låter blommorna blomma för att ge fler ängsliknade ytor.

Blå blommor på ängsliknande gräsyta

De nya skötselrutinerna gör att vi gynnar den biologiska mångfalden och minskar vår miljöpåverkan samt för att förbättra arbetsmiljön och spara på resurser.

Gräsytor som används av invånare för olika aktiviteter och rekreation kommer fortsatt skötas regelbundet som kortklippt gräsmatta, så kallat bruksgräs.

Denna ändring av skötsel gällande gräsytor kommer att utvärderas löpande under sommaren.