Artikeln publicerades 20 maj 2024

Lagningar Överbyvägen på Resarö

Vi undersöker möjligheten att laga de krackeringar som uppstått vid övergångsstället på Överbyvägen på Resarö.

Eventuellt har skadorna orsakats av att dagvattnet inte rinner undan, så först behöver vi spola brunnarna och dika ur.

Lagningarna kommer hanterats så snabbt som möjligt och om det går som planerat är arbetet åtgärdat i slutet av maj.