Artikeln publicerades 4 juni 2024

Repgungan i Officersparken tas ned

I samband med att kommunen gjort en översyn av träden i stadsmiljön samt genomfört årlig besiktning av lekplatser har vi kommit fram till att repgungan i Officersparken behöver tas ned.

Repgungan skadar trädet och det finns risk att grenen bryts av i ett övrigt friskt träd. Kommunen kan heller inte garantera att repgungan är ett säkert lekredskap vilket framgått i den årliga lekplatsbesiktningen. För trädets välmående och för barnens säkerhet måste därför repgungan monteras ned.

Kommunen genomför årligen besiktningar av samtliga kommunala lekplatser. Besiktningarna utförs av en certifierad lekplatsbesiktningsman.

Vi hänvisar istället till närliggande kommunala lekplatser som ni finner bland annat på Lägret och Ullbergska parken.