logo
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad
 • Bildspel
  Vaxholm - skärgårdens huvudstad


Nyheter

 • 22 januari 2020
  Vaxholm tryggast i länet
  Läs hela nyheten
  Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.
 • 2020-01-21
  Halverat svinn i skolmatsalarna
  I Livsmedelsverkets rapport om skolmatssvinn är Vaxholm bland de allra bästa kommunerna i landet. De senaste två åren har tallrikssvinnet i Vaxholm halverats.  
 • 2020-01-17
  Myndigheter samverkar kring oljeläckage
  Sedan den 7 januari, då ett läckage av olja konstaterades i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt, är flera olika aktörer engagerade i att omhänderta utsläppet, utreda orsaker och planera åtgärder.
 • 2020-01-15
  Hembygdsgården: åtgärder utreds
  Vaxholms stad är fastighetsägare til hembygdsgården som fick kraftiga skador i samband med en sprängning i oktober 2019. En dialog pågår sedan dess med kommunens och hyresgästernas försäkringsbolag, liksom arbete med att utreda fastighetens skick. Vad som orsakade explosionen utreds av polisen.
 • 2020-01-14
  Unga lär seniorer i digitalt projekt
  För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”. I februari ordnas två stora träffar där högstadieelever från Vaxholm lär seniorer mer om vad datorer och mobiltelefoner kan användas till.
 • 2020-01-14
  Barnkonventionen för föreningar
  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.

På gång