logo
Plats: Waxholms hotell
Börjar: 02 apr 2019 07:30
Slutar: 02 apr 2019 09:00

Ny syn på träning och tävling - frukostföreläsning Vaxholms hotell

defaultbild

Vaxholms stad, Stockholms idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna bjuder in till frukostföreläsning kring hur du kan vara med och påverka idrotten, i din närmiljö, förening och kommun.

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.


Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.


Svensk idrott är inne i en förändringsresa! En strategi som tar sikte mot 2025 med ”En ny syn på träning och tävling” som ett av fem utvecklingsområden som idrotten; RF och alla specialidrottsförbund, enats kring.


Datum: 2 april

Plats: Waxholms Hotell, Hamngatan 2 Vaxholm

Tid: Frukost serveras från 7.30. Föreläsningen pågår 08.00–09.00

lgrupp: Styrelse, ledare, aktiva inom idrotten och kommunen

Föreläsare: Marika Holm och Camilla Johansson

Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri. Vid utebliven avanmälan debiteras 250 sek

Avanmälan görs till marika.holm@stockholmsidrotten.se

Anmälan: Via denna länk länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller Stockholmsidrottens utbildningssida:

sisuidrottsutbildarna.se/stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista anmälningsdag är 27 mars


Frågor: Maila gärna dina frågor och eller funderingar innan kursen till:

marika.holm@stockholmsidrotten.se