logo

Vaxholmare om Vaxholm i dag och i framtiden

16-31 oktober har du möjlighet att ta del av de synpunkter och idéer som fångats upp i arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan.

Under våren och sommaren genomförde Vaxholms stad ett antal tidiga dialogaktiviteter för att fånga upp hur boende och verksamma upplever Vaxholm idag och hur staden ska fortsätta utvecklas fram till år 2040.

En sammanställning av alla svar och synpunkter som kommit in under aktiviteterna komer nu att visas i en utställning i Vaxholms rådhus,
Torget 1. Sammanfattningen kommer även finnas tillgänglig på www.vaxholm.se/2040.


Utställningens öppettider:
Lokalen är bemannad av Vaxholms stad 16/10, 24/10 och 31/10, kl 15.00-19.00.
Övriga tider 17-31/10 är utställningen obemannad men öppen för besökare när turistbyrån är öppen.

Kontakt vid frågor

Översiktsplanen: översiktsplanerare Matilda Karlström, matilda.karlstrom@vaxholm.se
Hållbarhetsstrategin: hållbarhetschef Madeleine Larsson, madeleine.larsson@vaxholm.se

Läs mer om arbetet på www.vaxholm.se/2040

Mer om evenemanget

  • Datum och tid

    2019-10-16 till 2019-10-31
  • Kontaktinformation

    08-54170800
  • Adress

    185 37 Vaxholm