logo

Nyhetsarkiv

 • 2014-09-16
  Tack alla deltagare för Kulturnatt Vaxholm 2014
  Nu kan du se bilder och läsa mer om några av programpunkterna som skapade årets Kulturnatt. Stort tack till alla besökare och medverkande.
 • 2014-09-14
  2014-09-15: Välkommen till vår nya webbplats
  Måndag 15 september lanserar vi vår nya webbplats. Ett av de huvudsakliga målen har varit att alla sidor ska vara tillgängliga för så många som möjligt.
 • 2014-09-14
  2014-08-29: Arbetet med skolidrottshallen tillfälligt stoppat
  På Vaxöns IP pågår arbetet med att bygga en ny skolidrottshall. Arbetet har pågått på entreprenad sedan mars 2013. I entreprenaden ingår också att bland annat rusta upp if-hallen, bygga nya omklädningsrum och iordningställa kompletterande parkeringsplatser på idrottsområdet.
 • 2014-09-14
  2014-08-28: Ägarbyte för "Shell-tomten" ger nya möjligheter
  Nu kan idéarbete och planering starta på allvar. Ägarbyte av den eftertraktade Shell-tomten öppnar för nya möjligheter.
 • 2014-09-14
  2014-08-28: Avtal om linfärja till Vaxholms kastell
  Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverkets färjerederi har skrivit avtal om förbättrade förbindelser till ett av skärgårdens mest eftertraktade besöksmål; Vaxholms kastell. Avtalet är lösningen på en fråga som utretts under många år.
 • 2014-09-14
  2014-08-28: Kartläggning av Vaxholms vattenområden
  Under ett par veckor fram till 12 september är forskningsföretaget AquaBiota Water Research ute och kartlägger delar av Vaxholms vattenområden. Inventeringen ska användas som ett underlag till kommunens blåplan som kommer fungera som en strategi för  kommunens utveckling kring frågor som gäller havs- och vattenmiljöer.
 • 2014-09-14
  2014-08-19: Soligt hyllande av årets företagare 
  På Skärgårdsmarknaden hyllades traditionsenligt Årets Företagare i Vaxholm. Som många redan vet har utmärkelsen i år tilldelats Johanna Sandström och Eva Engnér, som framgångsrikt utvecklar och driver Hembygdsgårdens café.
 • 2014-09-14
  2014-07-16: Miljöaktuellts kommunranking
  Vaxholm har klättrat i Miljöaktuellts ranking av Sverige 290 kommuner. Sedan 2012 har Vaxholm gått från placering 226 till 156.
 • 2014-09-14
  2014-07-08: Mer om Attefallshusen
  Boverket har tagit fram nytt informationsmaterial som vänder sig till dig som bor i ett en- eller tvåbostadshus och som ska göra någon slags byggåtgärd.
 • 2014-09-14
  2014-07-02: Roslagsvatten tackar för maten
  Idag har cirka 1 300 villahushåll på Resarö och Kullön börjat sortera ut sitt matavfall för rötning.
 • 2014-09-14
  2014-06-18: Lyckad skolavslutning med F.E.A.S.T14
  Trots kyla och stark vind kom mer än 120 ungdomar från årskurs 7 upp till gymnasieåldern till FEAST14-arrangemanget.
 • 2014-09-14
  2014-06-12: Klartecken - Vaxholm får ansluta avloppsrening till Käppalaförbundet
  Käppalaförbundet har efter en flerårig miljöprocess fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att ta emot och rena avloppsvatten från Vaxholm i Käppalaverket på Lidingö.
 • 2014-09-14
  2014-05-13: Årets företagare 2014
  Johanna Sandström och Eva Engnér, ägare av Vaxholms Hembygdsgårds Café, blev Årets Företagare i Vaxholm.
 • 2014-09-14
  2014-05-05: Stortallen har lagt sig att vila
  350 år gammal, 30 meter hög och 380 cm i omkrets – det är en beskrivning som stämmer in på Vaxholms äldsta tall. Efter att den resliga Stortallen på Bogesund nyligen blåste ner sträcker den nu ut hela sin längd på marken. Och den kommer att få ligga kvar och fortsätta göra nytta i naturen.
 • 2014-09-14
  2014-04-01: "Allting går bara man vill"
  Så fort jag kommer in i skolan möts jag av skrikande röster och springande steg. Folk ropar om böcker de glömt, om läxor som ska göras och om prov som ”jag failade totalt på”. Själv bär jag inte med mig några böcker, men väskan är ändå tung. I den ligger nämligen datorn, där jag har allt jag behöver i skolan. Skolböckerna kan jag läsa både på punktskrift och med hjälp av en syntetisk röst - en talsyntes. Det är så man gör när man inte ser.
 • 2014-09-14
  2014-04-01: Nobelkock lagade mat till vaxholmsbarn
  Andreas Hedlund är vinnare av Årets kock 2002, utsedd till Nobelkock både 2012 och 2013 och gastronomiskt ansvarig för Stadshusrestauranger. I denna fina meritlista kan han nu även skriva in ”Ansvarig för Nobellunch på förskolan Båten i Vaxholm”.
 • 2014-09-14
  2014-03-10: Säkrare distribution av dricksvatten till Vaxholm och Österåker
  Nu är Norrvattens nya huvudvattenledning mellan Brottby i Vallentuna och Åkerstorp i Österåker redo att tas i bruk och kopplas samman med Roslagsvattens ledningsnät.
 • 2014-09-14
  2014-03-03: Unik samverkan kring kulturplatsen Engarn
  Nu inleds en unik samverkan kring kulturplatsen Engarn i Vaxholm.
 • 2014-09-14
  2014-03-03: Kundval inom hemtjänst
  Från 1 mars 2014 utökar Vaxholms Stad kundvalet inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Kundvalet kommer då att omfatta både service- och omsorgsinsatser.
 • 2014-09-14
  2014-01-24: Statistiska centralbyråns enkät i Vaxholm
  Vaxholms stad deltar varje år i den enkät där Statistiska centralbyrån frågar medborgare hur nöjda de är med den kommun de bor i. Resultatet 2013 visade att medborgarna är mycket nöjda med Vaxholms som en plats att leva och bo på och mindre nöjda med möjligheterna att påverka.
 • 2014-09-14
  2014-01-08: NOB-dagen på Norrbergsskolan - ett uppskattat och återkommande arrangemang
  I december firar Vaxholms högstadieskola, Norrbergsskolan, varje år under högtidliga former sin egen Nobeldag. Elever och lärare är högtidligt uppklädda och en finare lunch serveras. Dagen avslutas med att alla skolans elever och lärare samlas i aulan där det blir prisutdelning och fanfarer.
 • 2014-09-14
  2013-12-13: Attendo ska driva LSS-verksamhet
  Upphandling av Vaxholms stads LSS-verksamhet är nu avslutad och uppdraget har gått till Attendo.
 • 2014-09-14
  2013-12-13: Ett steg närmare förlängning av Roslagsbanan till Arlanda
  Trafiknämnden i Landstinget har fattat ett beslut om en fördjupad utredning av en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Beslutet innebär att Stockholms nordostsektor kommer ett steg närmare en spårburen direkförbindelse till Arlanda.
 • 2014-09-14
  2013-11-01: Föräldrar i Vaxholm har bäst deltagande i föräldrastöd
  En av de största riskfaktorerna för att må psykiskt dåligt och hamna i kriminalitet som vuxen är att råka i konflikter som barn. Därför satsar samhället och Vaxholms Stad så mycket på att stärka våra föräldrar i deras föräldraskap. Och det har gett resultat. Nu visar Stockholms läns landstings senaste barnhälsorapport att föräldrar i Vaxholm är bäst på att delta i vårt föräldrastöd.
 • 2014-09-14
  2013-11-01: Stockholms skärgård en året runt-destination i världsklass
  Stockholms skärgård är en av fem destinationer i en nationell satsning på hållbar destinationsutveckling. Se filmen om Skärgårdsstrategin här
 • 2014-09-14
  2013-10-30: Vaxholms näringslivsstrategi
  Ny näringslivsstrategi har antagits av kommunfullmäktige.
 • 2014-09-14
  2013-10-11: Skarpö får kommunalt vatten och avlopp
  Igår torsdag 10/10 -13 började utbyggnaden av sjöledning mellan Vaxön och Kammarholmen för att kunna bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet på Skarpö.
 • 2014-09-14
  2013-10-10: Bogesundslandet har blivit naturreservat
  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av Bogesundslandets naturreservat inom Vaxholms stad. Enligt länsstyrelsen är syftet med reservatsbildningen att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också för att vårda de avsnitt av värdefull natur som finns i området.
 • 2014-09-14
  2013-09-24: Åtgärder för att säkra god vård och omsorg
  I arbetet med att stärka kvaliteten på kommunens särskilda boenden, Cyrillus, Framnäshagen och Borgmästargården, har bland andra Vaxholms stads politiska ledning och Norlandia Care AB:s koncernledning nu haft ett gemensamt möte. Verksamhetschefer inom Vaxholms stad och Norlandia Care har sedan tidigare tät dialog, och ett förbätttringsarbete pågår. Att de högsta ledningarna möts för att identifiera ytterligare förbättringsområden är ett tecken på hur angelägna båda parter är att komma tillrätta med situationen.
 • 2014-09-14
  2013-09-24: Vaxholms pappor bäst på att ta ut föräldraledighet
  Papporna i Vaxholm, Nykvarn och Täby är bäst i länet på att vara hemma med sina barn. Det visar en kartläggning från Försäkringskassan.
 • 2014-09-14
  2013-09-17: Aktivitetshus för unga på Rindö
  Aktivitetshus för unga invigs under hösten
 • 2014-09-14
  2013-09-12: Uppföljningar och dialog om vården och omsorgen
  Anhöriga har påtalat bristande vård och omsorg på Vaxholms stads boenden. Med anledning av detta har anhöriga framfört önskemål om förbättrad dialog mellan Vaxholms stad och Norlandia Care som driver verksamheten. Vaxholm stad tar frågan på största allvar. Uppföljningar av verksamheten har intensifierats och Vaxholms stad har tät dialog med Norlandia Care.
 • 2014-09-14
  2013-09-11: Vaxholm bra placerat i ny företagarundersökning
  Undersökningen mäter hur nöjda företag är som varit i kontakt med kommunen. Vaxholm får en hedrande 7:e plats av de 51 kommuner som omfattas.
 • 2014-09-14
  2013-09-09: Resultat av enkät bland besökare
  Under sommaren fanns två turistvärdar på plats i centrala Vaxholm, mellan Norrhamnen och kajen, för att informera besökare. De hade även med sig en enkät där man kunde tycka till om Vaxholm. Enkätresultatet visar att Vaxholms besökare överlag är nöjda. Tack till alla som tog er tid att besvara enkäten!  
 • 2014-09-14
  2013-06-19: Förtjänsttecken utdelat till två vaxholmare
  Stadens förtjänsttecken, som delas ut för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm, delades 2013 ut till två personer; Sven-Olof Kviman och Bernt Malm.
 • 2014-09-14
  2013-06-13: Jubileumsdag på rådhustorget
  Alla anledningar att fira är bra. I år slår Vaxholms stad ihop två jubileum och firar dem båda. Välkomna att fira med oss på rådhustorget måndag 17 juni 2013. Programmet startar kl 17.30.
 • 2014-09-14
  2013-05-29: Marie Wiklund ny kommunchef Vaxholms stad
  Marie Wiklund har utsetts till ny kommunchef för Vaxholms stad. Marie Wiklund är 44 år, bor i Vaxholm och har jobbat som ekonomichef inom Vaxholms stad sedan 2009. Dessförinnan har hon arbetat som ekonomi- och redovisningschef inom både privata och offentliga verksamheter.
 • 2014-09-14
  2013-05-24: Årets företagare 2013
  Daniel Klaréus, ägare av Waxholms Marin & Utombordarservice AB, har utsetts till Årets företagare i Vaxholm 2013.
 • 2014-09-14
  2013-05-08: Ny karta visar vägen till gröna kilar
  I Stockholmsområdet finns tio gröna kilar som ger invånarna tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap. I Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker finns ett unikt samarbete för att bevara och utveckla viktiga naturvärden genom ett kommunöverskridande grönkilssamarbete. Nu har kommunerna gemensamt tagit fram en ny karta över de gröna kilarna Angarn- och Bogesund som kommunerna delar.
 • 2014-09-14
  2013-04-26: Runsten funnen i Vaxholm
  En solig aprildag alldeles nyligen befann sig en grupp arkeologistudenter ute på Bogesund i Vaxholm. De gick på den lilla grusvägen som leder till Bogesunds brygga. Läraren Torun Zachrisson kastade ett öga upp mot skogsdungen där det vikingatida gravfältet ligger. En sten som stack upp en bit ovanför markytan fångade hennes intresse. När hon tittade närmare såg hon en knappt synbar runslinga på stenen. Stenen grävdes fram ur jorden och runorna tyddes. Det visade sig vara underdelen på den sedan länge försvunna runstenen U170.
 • 2014-09-14
  2013-04-24: Vaxholm fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs kommunranking
  Vaxholms stad fortsätter för femte året i rad att klättra uppåt i Svenskt Näringslivs kommunranking, som offentliggjordes under tisdagen. Vaxholms stad avancerar från 98:e till 90:e plats av totalt 290 kommuner. Därmed har kommunen lyckats med en kraftig upphämtning från 2009 års 177:e plats till årets 90:e. Avancemanget är bland annat resultatet av ett målinriktat arbete för att skapa bättre företagsklimat.
 • 2014-09-14
  2013-04-11: Vaxholm ären av landets minst sårbara kommuner
  En rapport från teknik- och konsultföretaget WSP rankar landets 290 kommuner när det gäller ekonomisk uthållighet. Vaxholm är en av de tre topprankade kommunerna tillsammans med Lidingö och Täby.
 • 2014-09-14
  2013-04-09: Vaxholm är platsen för miljöfrågor i kustzonen
  Politiker och tjänstemän från olika delar av landet samlas under onsdag – torsdag denna vecka i Vaxholm. Under två dagar genomförs workshops som ska ta samarbetet inom ÖstersjöInitiativet ett steg närmare en gemensam avsiktsförklaring.
 • 2014-09-14
  2013-03-27: Östersjöinitiativet - för miljödriven näringslivsutveckling och folkbildning
  Vaxholm stad är med som en av parterna i samarbetet Östersjöinitiativet. Det är en gemensam avsiktsförklaring om Östersjösamverkan mellan Kalmarsundskommissionen, Kraftsamling för Östersjön (Gotland), Marint centrum (Simrishamn) och Trelleborgs kommun.
 • 2014-09-14
  2013-03-25: Barnsång,sprängsalva och fanfar - nu kan bygget börja
  Vaxholms nya skolidrottshall är efterlängtad. Idag togs första spadtaget och flera förskole- och skolklasser medverkade då den första symbolisk sprängsalva avlossades. Sommaren 2014 kommer skolidrottshallen att stå färdig och fyllas med liv.
 • 2014-09-14
  2013-03-22: Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50
  På Hamngatan 50 finns sedan i februari träffpunkt Kanonen. Det är en öppen verksamhet med fokus på samarbete mellan Vaxholms stad och frivilligorganisationer och som primärt är inriktad på stadens seniorer. Den 3 maj 2013 blir det invigning.
 • 2014-09-14
  2013-03-21: Så berörs Vaxholm av Skärgårdsstrategin
  I samverkansprojektet Skärgårdsstrategin samverkar Stockholms stad och övriga skärgårdskommuner kring frågor om besöksnäring och exportmognad. Två konkreta exempel som i högsta grad berör Vaxholm är Vaxholms KUF och Lokal destinationsutveckling.
 • 2014-09-14
  Tidigare publicerade nyheter på Vaxholms stads webbplats
  Den 15 september 2014 lanserades Vaxholms stads nya webbplatsen och den gamla var ett minne blott. Här kommer vi under hösten 2014 att publicera några av de äldre nyheterna som publicerats tidigare, för den som är intresserad av att söka info bakåt i tiden.