logo

Nyhetsarkiv

 • 2015-02-25
  Bredbandsutbyggnad på Resarö och Vaxön
  Bredbandsföretaget Svensk Infrastruktur har ansökt om att förlägga fiberoptiska ledningar i delar kommunens gatunät.
 • 2015-02-17
  Höjd vatten- och avloppstaxa i Vaxholm
  För att fortsatt kunna säkerställa kvaliteteten på levererat dricksvatten och avloppsvatten kommer brukningstaxan för vatten och avlopp att höjas med 25% från och med 1 april 2015.
 • 2015-02-12
  Ny funktion hos FTI AB
  Börjar din kasse eller kärl bli fullt med använda förpackningar och tidningar? Undrar du när behållaren för plaståtervinning töms nästa gång på närmaste återvinningsstation?
 • 2015-02-10
  Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten
  Rapporten från sensommarens inventering av Vaxholms vatten är färdig.
 • 2015-02-09
  Dp 401 - Detaljplan för Storäng
  Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att samråd ska ske för förslag till detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20-2:28 med flera.
 • 2015-02-05
  Trafikverket Färjerederiet vann upphandling av drift av nya linfärjan
  Upphandling av entreprenör för drift av den nya linfärjan mellan Vaxön och Kastellet har avslutats. Vaxholms stads kommunstyrelse beslutade under torsdagens möte att utse Trafikverket Färjerederiet till entreprenör för drift av linfärjan på Kastelletleden.
 • 2015-02-02
  Nya lösningar för polisstationen i Vaxholm
  Närpolisstationen i Vaxholm kommer inte att vara kvar i sina nuvarande lokaler. Polisens målsättning är att tillsammans med kommunen hitta en gemensam lösning. Stationen kommer att vara kvar i sina befintliga lokaler fram till sommaren.