logo

Nyhetsarkiv

 • 2015-07-20
  Besök gällande den Fördjupade översiktsplanen(FÖP) för Tynningö
  Fram till den 3:e augusti 2015 pågår samråd för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö. Som komplettering till det samrådsmöte hölls den 16:e juni på Bygdegården kommer representant från kommunen att besöka Tynningö lördagen den 25/7 .
 • 2015-07-08
  Förändring på socialförvaltningen
  Ann-Sofie Holmertz har lämnat sin tjänst som socialchef i Vaxholms Stad efter en gemensam överenskommelse. Sökandet efter ersättare har påbörjats.
 • 2015-07-01
  Förändringar i daglig verksamhet enligt LSS
  Syftet med daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, är att erbjuda en meningsfull och stimulerade daglig sysselsättning men också bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället.