logo

Nyhetsarkiv

 • 2016-07-25
  Betala parkering med SMS
  Under sommaren görs ett försök med SMS-betalning som kompletterande betalningsmetod på Vaxholms parkeringsplatser.
 • 2016-07-25
  Mera liv i täppan
  Helsingborg och lantbruksuniversitetet SLU Alnarp har ett projekt under 2016 för att gynna biologisk mångfald i villaträdgårdar
 • 2016-07-25
  Ny karta över tömningsstationer för båttoalett
  Nu förbättrar Transportstyrelsen möjligheten för fritidsbåtanvändare att påtala brister och att hitta information om vilka tömningsstationer som fungerar eller inte.
 • 2016-07-20
  Kontakta miljökontoret vid matförgiftning
  Misstanke om matförgiftning? Nu är det rötmånad och risken att bli matförgiftad ökar. Så här gör du om det händer.
 • 2016-07-13
  Tillgänglighetsramp vid Eriksöbadet
  Under sommaren har en tillgänglighetsramp installerats vid badet på Eriksö. Denna gör det möjligt för rullstolar att komma ända ner i vattnet.
 • 2016-07-04
  Vaxholm klättrar ytterligare på miljörankning
  I tidningen Aktuell Hållbarhets årliga rankning listas Sveriges bästa miljökommuner.
 • 2016-07-01
  Leken blir till matematik i förskolan
  Marika Putkonen och Nina Friman leder utbildningssatsningen Matematiklyftet i förskolan. Hittills har över 15 procent av förskollärarna i Vaxholm genomgått utbildningen, som ska ge förskolan ett verktyg i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga.