logo

Nyhetsarkiv

 • 2020-01-28
  Utredning av ny skola på Rindö
  Efter vikande elevunderlag med stort ekonomiskt underskott som följd har kommunfullmäktige gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en mindre skola på Rindö än den som tidigare beslutats. I mars ska utredningen presenteras för barn- och utbildningsnämnden.
 • 2020-01-24
  Renovering på Hamnplan
  Vaxholms stad genomför ett renoveringsarbete i byggnaden på Hamnplan 1 på kajen i centrala Vaxholm. Ett område intill byggnaden kommer att vara avspärrat under de tio veckor som arbetet pågår.
 • 2020-01-24
  Energi- och klimatsmart skärgård
  Onsdag 15 januari arrangerade Vaxholms stad tillsammans med Österåkers kommun ett inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.
 • 2020-01-22
  Vaxholm tryggast i länet
  Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.
 • 2020-01-21
  Halverat svinn i skolmatsalarna
  I Livsmedelsverkets rapport om skolmatssvinn är Vaxholm bland de allra bästa kommunerna i landet. De senaste två åren har tallrikssvinnet i Vaxholm halverats.  
 • 2020-01-17
  Myndigheter samverkar kring oljeläckage
  Sedan den 7 januari, då ett läckage av olja konstaterades i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt, är flera olika aktörer engagerade i att omhänderta utsläppet, utreda orsaker och planera åtgärder.
 • 2020-01-15
  Hembygdsgården: åtgärder utreds
  Vaxholms stad är fastighetsägare til hembygdsgården som fick kraftiga skador i samband med en sprängning i oktober 2019. En dialog pågår sedan dess med kommunens och hyresgästernas försäkringsbolag, liksom arbete med att utreda fastighetens skick. Vad som orsakade explosionen utreds av polisen.
 • 2020-01-14
  Unga lär seniorer i digitalt projekt
  För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”. I februari ordnas två stora träffar där högstadieelever från Vaxholm lär seniorer mer om vad datorer och mobiltelefoner kan användas till.
 • 2020-01-14
  Barnkonventionen för föreningar
  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.
 • 2020-01-13
  Takarbeten på Vaxö skola
  Arbetet med att byta tak på Vaxö skola har nu kommit till den tredje och sista etappen.
 • 2020-01-09
  Föroreningar av olja utreds
  Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, Kustbevakningen och räddningstjänsten är inkopplade.