logo

Engarns vägskäl

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande korsning till en cirkulationsplats.

Vägplanen för Engarns vägskäl fastställdes i december 2018. Fastställelsen överklagades av fyra sakägare. I väntan på att regeringen tar ställning till överklagandet vilar projektet. Planerad byggstart har därför blivit uppskjuten från hösten 2019 till tidigast hösten 2020.

 

Vägplanen innehåller en ombyggnation av befintlig t-korsning till en cirkulationsplats, ett så kallat ”bypasskörfält” i riktning från Stockholm och en ombyggnad av befintliga hållplatsplatslägen. Om du vill läsa mer om vägplanen, som syftar till att bygga om Engarns vägskäl för att förbättra trafiksäkerheten och öka kollektivtrafikens attraktionskraft, kan du gå in på Trafikverkets hemsida www.Trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2016-04-28