logo

Händelserna i Stockholm - hit vänder du dig

Efter fredagens händelser i Stockholm city fortsätter myndigheter och aktörer i samhället arbeta i samverkan för att återgå till normalläge för samhällsfunktioner. Arbetet riktas in på att att stärka trygghet och säkerhet i regionen på längre sikt.

Var källkritisk och visa hänsyn

En uppmaning till alla är att inte dela bilder av skadade och drabbade i sociala medier. Bidra inte heller till att sprida rykten eller obekräftade uppgifter. Var källkritisk och kontrollera var informationen kommer från innan du vidareförmedlar information.

 

Telefonnummer dit allmänheten kan ringa

 

Centrala nummer dit allmänheten kan ringa om det finns behov av stöd med anledning av de allvarliga händelserna:

  • 1177 Vårdguiden
  • Psykologiskt krisstöd: 08 - 517 700 00 (begär krisstöd) 
  • Stockholms stad krisstödscentrum dit allmänheten kan vända sig om de känner oro: 08-508 40 000
  • Oroliga anhöriga kan ringa 114 14, tonval 9
  • Tips till polisen angående händelsen:  114 14
  • Samhällets information vid störningar och kriser: 113 13

 

 

Läs om hur du kontaktar Vaxholms stad för social hjälp under och utanför kontorstid

  

Här finns information om händelsen från ansvariga myndigheter

Senaste publicerad av: Elisabeth Larsen Brolin

Datum: 2017-04-12