logo

Renoveringsarbeten på Lägergatan

Lägergatan och parkeringsplatserna utmed gatan rustas upp. För att minimera påverkan kommer Vaxholms stad att i största möjliga mån försöka hålla gatan öppen för både gående och fordon under renoveringstiden.

 

Arbetena startar nu i april och kommer att pågå under våren.

 

Vid frågor, vänligen kontakta Tekniska enheten via kommunens växel, telefon 08-541 708 00 

Senaste publicerad av: Joel Bixo

Datum: 2017-04-13