logo

Fastställande av vägnamn

Nya vägnamn för Rindö och kajområdet Söderhamnen.

Prickmarken mellan fastigheten Rindö 3:394 och Rindö 3:395 kommer att bebyggas med en väg. Vägen kommer att kopplas samman med en annan väg som kommer sträcka sig som en båge från Östra Kasernvägen mellan fastigheten Rindö 3:395 och Rindö 3:382 ner till Grisselmarens väg, på fastigheterna Rindö 3:394 och Rindö 3:382. 


Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 17-11-15 fastställdes två vägnamn vid Rindö hamn.


Väg markerat med 1 ska benämnas Grågubbarnas väg och väg markerat med 2 ska benämnas Kustjägargränd (se bifogad kartaPDF).


Vid tidigare sammanträde 17-09-23 fastställdes namn för området som täcker del av fastigheten Vaxön 1:11, det vill säga kajområdet vid Söderhamnen, till Söderhamnskajen (se bifogad karta).PDF

Området namnsätts på grund av att det behövdes adresser till byggnaden som står på kajen, bestående av Winbergs bar och Waxholmsbolaget. Byggnaden ligger längs med Hamngatan där inga lediga gatunummer finns. För att så smidigt som möjligt lösa problemet, beslöt namnberedningen att sätta adress efter områdesnamnet.

2017-11-21