logo

Begränsade telefontider för bygglovsärenden

Under vecka 6 och 8 påverkas bygglov- och GIS-enhetens telefontider av en systemuppgradering.

I februari uppgraderas bygglov- och GIS-enhetens/stadsbyggnadsnämndens ärendehanteringssystem. I samband med uppgraderingen kommer det vara något svårare att nå enheten via telefon och under kortare tider är det inte heller möjligt för enhetens handläggare att arbeta i det gamla ärendehanteringssystemet.

 

Begränsningar i telefontider:

  • vecka 6 – ingen telefontid 
  • vecka 8 – telefontid endast måndag och tisdag.

 

För att orsaka så få avbrott som möjligt är tiden för uppgradering förlagd till den tid på året då inkomna ärenden är något färre. Under hela perioden samt en tid därefter kan det dock förekomma något längre handläggningstider.

 

Det kommer fortfarande att vara möjligt att begära ut allmänna handlingar och det går att kontakta enheten via e-post under hela perioden, bygglov@vaxholm.se

Senaste publicerad av: Joel Bixo

Datum: 2018-02-02