logo

Nu finns Vaxholms stads officiella anslagstavla på stadens webbplats

Syftet med den digitala anslagstavlan är att öka tillgängligheten och inflytandet för medborgarna.

Från årsskiftet ställer kommunallagen krav på att kommunernas officiella anslagstavlor ska finnas digitalt på webben istället för att finnas fysiskt i kommunernas lokaler. Med den nya regleringen hoppas regeringen öka tillgängligheten och inflytandet för medborgarna.

 

Det nya kravet påverkar inte de anslagstavlor som står placerade runt om i kommunen, utan avser den officiella anslagstavla i kommunhuset, där Vaxholms stad bland annat anslår kungörelser, anslagsbevis, protokoll och beslutande av kommunala föreskrifter.

 

Även om kravet på att ha en fysisk anslagstavla försvinner, ska informationen fortfarande finnas tillgänglig för de som inte har möjlighet att besöka stadens webbplats. Anslagstavlan i kommunhuset kommer därför att finnas kvar. Samtidigt undersöks möjligheten att på sikt ersätta den fysiska tavlan med digitala skärmar i kommunhuset och på Vaxholms stadsbibliotek.

 

Den nya digitala anslagstavlan kommer att utvärderas och utvecklas löpande under året. Du hittar den via en banner på webbplatsens startsida.

 

Vaxholms stads officiella anslagstavla

 

Likt tidigare hittar du kallelser och protokoll till alla politiska möten under fliken Politik och kommun.

2018-02-02