logo

Restaureringen av Eriksömaren fortsätter under våren 

Hösten 2017 påbörjades restaureringen av våtmarken Eriksömaren. Syftet med restaureringen är att rena dagvattnet från närområdet samt att skapa en attraktiv port till Eriksö rekreationsområde.

Eriksömaren har ett strategiskt läge i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Våtmarken är lämplig för att kunna ta hand om dagvatten och rena vattnet innan det rinner ut i Tallaröfjärden.

 

Restaureringen inleddes under förra året och lagom till sommaren väntas arbetet vara färdigt. I februari gallras träden runt maren för att ge plats åt olika växter som ska hjälpa till att rena vattnet. Växterna bidrar främst med rening genom avskiljning av partikelbundna föroreningar och nedbrytning av näringsämnen som kväve och fosfor.

 

Till sommaren kommer besökare och boende i området att kunna njuta av maren från en trädäckad rastplats. På platsen kommer det också finnas möjlighet att ta del av information om restaureringen och reningen av dagvatten.  

 

Restaureringen genomförs med bidrag från Hav- och vattenmyndigheten samt naturvårdsverket.

2018-02-07