logo

Vaxholms stadsbibliotek får 150 000 kr i bidrag

Pengarna ska gå till att fler ska få möjlighet att ta del av bibliotekets verksamhet.

Vaxholms stad är en av de kommuner som ansökt och fått pengar från Statens kulturråd för att stärka biblioteksverksamheten. Bidraget på totalt 150 000 kronor ska biblioteket använda till att nå ut till fler Vaxholmsbor, med särskilt fokus på dem som av olika anledningar inte besöker biblioteket så ofta. Vaxholms stads bibliotekschef, Eva-Lena Granbacka, är övertygad om att bidraget kommer att göra stor skillnad både på kort och på lång sikt.      

 

- Det här är förstås jätteroligt och viktigt. En del av pengarna kommer vi att investera i en eldriven lådcykel som vi kan använda för att utvidga vår uppsökande verksamhet och bli ännu mer synliga där våra invånare är, till exempel under olika evenemang eller på badstranden i sommar. Men allra viktigast är att nå ut till äldre, funktionshindrade, nyanlända, och barnen i våra förskolor och skolor. Vi kommer också satsa på mobil teknik som gör det möjligt för oss att låna ut fysiska böcker utanför själva biblioteket. Dessutom hoppas vi kunna stärka upp i personalen med några extra timmar, säger Eva-Lena.
  
På regeringens uppdrag genomför Statens kulturråd en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Totalt 225 miljoner om året ska fördelas fram till 2020. Stöder till kommunerna syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef i Vaxholms stad
Tel 08-541 709 46, e-post eva-lena.granbacka@vaxholm.se

Eva-Lena Granbacka

2018-11-23