logo

Avgående fullmäktige tackades av på Kastellet

22 november hölls den traditionsenliga middagen för att välkomna de ledamöter och ersättare som ska sitta i fullmäktige kommande mandatperiod samt tacka av de som nu har avslutat sina uppdrag.

 

Ceremonin genomförs vart fjärde år, inför varje ny mandatperiod. I år hölls middagen på Kastellet och förra mandatperiodens ordförande, Karin Enström (M), förste vice ordförande Lena Hallberg (C) och andra vice ordförande Margaretha Pettersson (S), tackade av avgående fullmäktige med blommor och tal.

 

Fr. v. i bild: Lars Sjöblom (M), Lena Hallberg (C), Ljiliana Lindgren (M), Margaretha Pettersson (S), Karin Enström (M), Ulf Björneheim (L), Ingrid Ekstedt (L), Svante Nordell (M), Gunilla Harvig (M), Leslie Öqvist (L), Ingemar Visteus (M), Bertil Jansson (S).

2018-11-27