logo

Kommunfullmäktiges sammanträde återupptas 20 december

På kommunfullmäktige 18 december fastställdes kommunens budget för 2019 och val gjordes av kommunfullmäktiges presidium. Övriga valärenden, som val av ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelsen, ajournerades till 20 december.

Under tisdagens sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för 2019. Även presidium för kommunfullmäktige valdes. Karin Enström (M) återvaldes som ordförande, Richard Gille (WP) valdes till förste vice ordförande och Majlis Dahlberg (C) valdes till andre vice ordförande.


Punkterna 10-20 i kallelsen ajournerades och tisdagens kommunfullmäktige kommer därför att återupptas nu på torsdag, klockan 18.30 i Kronängsskolans aula. Ett fullständigt protokoll väntas publiceras här på stadens webbplats under fredagen.


Kommunfullmäktige 20 december

Var: Kronängsskolans aula, Ingenjörvägen 1
När: 20/12. Start kl. 18.30


Du kan också följa mötet live eller se det i efterhand här på stadens webbplats. Kontakta gärna Vaxholms stads kansli via e-post kansliet@vaxholm.se om du upplever problem med sändningen. Ett tips kan vara att testa att byta webbläsare. Webbsändningen är fortfarande ny i stadens regi och vi jobbar fortlöpande med att förbättra och utveckla den.


Här kan du se webbsändningar från möten i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

2018-12-18