logo

Ljuset åter i Eriksö elljusspår

Efter stormen Alfridas framfart har ett antal nedfallna träd orsakat skador på belysningen i Eriksö och Rindös elljusspår.

Eriksö elljusspår har nu åter belysning. Arbete pågår fortfarande med Rindö elljusspår. Vi återkommer med information så snart röjningen av träd är klar och belysningen åter är i drift även på Rindö.

2019-01-10