logo

Avstängning vid Österhamnen

En mindre del av kajen vid Österhamnen på Vaxön har stängts av. Avstängningen påverkar inte allmänhetens framkomlighet längs kajen.

Dock påverkas båtmacken och båttaxiverksamheten med anslutning till kajen. Berörda verksamheter är informerade.

Anledningen till avstängningen är att kajen på platsen är i dåligt skick, enligt nyligen utförd besiktning. Nu ska fördjupade studier genomföras och möjliga åtgärder utredas.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tekniska enheten i Vaxholms stad, e-post: tekniska@vaxholm.se

2019-01-28