logo

Södra delen av Östra Kasernvägen avstängd i Rindö Hamn

Nu fortsätter arbetet med att anlägga den nya pumpstationen i Rindö Hamn.

mitten av maj.

Det innebär att den södra delen av Östra Kasernvägen (se bild nedan) stängs av från 12 mars och beräknas vara avstängd till mitten av maj.

Infart kommer under denna period att ske via Grenadjärsvägen till olika verksamheter och bostadsrättsföreningar. Berörda verksamheter listas i bilden nedan.


Bakgrund till arbetet: Etapp 2 gator, torg och va-ledningar i Rindö Hamn 2017–2019

 

Efter att Vasallen under 2013–2016 färdigställt gator, va-ledningar och parker med mera i den västra delen av Rindö Hamn (etapp 1) är det nu dags att under 2017–2019 färdigställa den östra delen (etapp 2).

 

Med östra delen avses området från Minneslunden vid före detta Marketenteriet (”Markan”) och bort till Restaurang Batteriet samt upp till Rindö Skola. I etapp 2 ingår bland annat iordningställande av strandpromenaden längs Oxdjupet, det nya Hamntorget intill Båthuset samt en uppgradering av promenadytorna runt hamnen.

 

Vasallen arbetar i nära samarbete med deras huvudentreprenör för det aktuella arbetet – Tobek Schakt &Mark AB . Dom gör allt för att minimera störningar för er som är boende och företagare i området men det går inte att undvika en del omvägar och omledningar under byggtiden. Vasallen hoppas på er förståelse för arbetena och att vi alla snart får glädje av den nya miljön som ska färdigställas.

2019-03-11