logo

Kanonerna vid Storstugan renoveras

De två prydnadskanonerna som står i backen nedanför Storstugan är i behov av underhåll. I vår kommer kanonerna att målas och trasiga delar byts ut. Under renoveringen flyttas kanonerna och förhoppningen är att de ska vara åter vid Storstugan redan senare i vår.


För mer information, vänligen kontakta:
Tekniska enheten i Vaxholms stad, e-post: tekniska@vaxholm.se


Foto: Selma Uzunlu Svedin

2019-04-10