logo

Ta del av Vaxholms stads årsredovisning

8 april fattade kommunfullmäktige beslut om årsredovisningen för 2018.

I Vaxholms stads årsredovisning sammanfattas måluppfyllelse, viktiga händelser och resultat för året som gått inom målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

 

2018 var ett händelserikt år med flera goda resultat, där Vaxholms skolor och hemtjänst sticker ut lite extra. Ekonomiskt visar Vaxholms stad ett positivt resultat på 14,6 miljoner kronor. Resultatet som andel av skatteintäkterna uppgår till 2,3 procent, vilket överträffar de 2 procent som SKL använder som tumregel för god ekonomisk hushållning.

 

Ta del av årsredovisningen härPDF

2019-04-12