logo

Beslut om tillfälligt utökade lokaler Kronängsskolan

Vid kommunstyrelsen möte 2 maj fick förvaltningen i uppdrag att fortskrida med att iordningsställa klassrum i byggnaden Kores, på fastigheten Fotbollen 1, som ett komplement till Kronängsskolans nuvarande lokaler.

Kronängsskolan är en 7 till 9-skola med en kapacitet för 500 elever. Elever som gick ut årskurs 9 år 2018 på Kronängsskolan visar på starka resultat. De hade de bäst sammanvägda resultaten i Stockholms län och en andraplats i hela landet, med ett genomsnittligt meritvärde på 257 och 98 procent behöriga till gymnasiet.
Behovet av utökning av lokaler kommer ifrån att andelen elever som väljer Kronängsskolan har stadigt ökat under senare år, samtidigt som det finns en tillfällig topp på antalet ungdomar i åldersspannet.


Läsåret 2017/2018 valde 84 procent av Vaxholms stads 13-åringar att gå på Kronängsskolan, jämfört med 70 procent av stadens 15-åringar. Siffror för skolvalet till 2018/2019 visar att trenden består och hösten 2019 finns ett behov av kompletterande undervisningslokaler. 85 procent av prognosticerade 13 till 14-åringar, ger ett behov av 7 paralleller i åk 7, 8 och 9, läsåret 2019/2020 och 2020/2021. Därefter finns inte detta behov enligt nuvarande prognoser.

2019-05-13