logo

Blynäsviken blir namnet på nya förskolan

Vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen bygger Vaxholms stad tillfälliga förskolelokaler, som bland annat ska möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget.

Arbetet går enligt tidsplan. Lokalerna, som rymmer förskoleverksamhet med sex avdelningar, ska vara redo att tas i bruk under sommaren 2019.

 

Den nya förskolan har nu fått namnet Blynäsviken, uppkallad efter den vackra viken alldeles intill. Namnet har röstats fram av personalen på förskolan Lägerhöjden på Norrberget.

2019-05-22