logo

Dykare vid kajen

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Ett arbete har inletts för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.


27-29 maj kommer det att vara dykare på plats för att inspektera bottnen vid kajerna. Arbetet genomförs kvällar och nätter för att inte påverka linjetrafiken.


Läs mer om renoveringen av kajerna


Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta: Tekniska enheten i Vaxholms stad, e-post: tekniska@vaxholm.se

2019-05-28