logo

Minska olyckorna - klipp häckar och buskar

Som fastighetsägare har man ansvar för växtligheten på sin egen tomt. Häckar, buskar och andra växter som sträcker sig ut över tomtgränsen ska hållas efter av fastighetsägaren.


Om sikten är skymd på grund av växtlighet på privata fastigheter har kommunen rätt att siktröja på fastighetsägarens bekostnad. Där vi har upptäckt platser som behöver siktröjas har fastighetsägaren kontaktats via brev och fastighetsägaren uppmanas att inom två veckor beskära de växter som skymmer sikten. Därefter utförs arbetet på fastighetsägarens bekostnad.


I brevet som har gått ut ligger gamla kontaktuppgifter kvar, vi beklagar detta. Det är tekniska enheten  som ansvarar för, och sköter om, den växtlighet som finns på kommunens fastigheter. Du som önskar komma i kontakt med oss når oss antingen via e-post: tekniska@vaxholm.se alternativt via telefon: 08-541 708 00


Mer information

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan förbättra trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019-05-28