logo

Ledningsarbete vid Parkgatan (väg 274)

Förberedande arbeten utförs under vecka 30-32 och därefter påbörjas ledningsarbetet som kommer att pågå under hösten.

Under sensommaren och hösten kommer Roslagsvatten att lägga en ny stam för avlopp i marken längs Parkgatan och i hörnet av Rådhusgatan. Med anledning av arbetet utför Vaxholms stad förberedande arbeten under vecka 30-32.

 

För att säkerställa avloppsstammens funktion på lång sikt kommer enstaka träd att behöva tas ned. I samband med att träden fälls kan ett körfält längs Parkgatan komma att stängas av under en kortare period. Vaxholms stad och Roslagsvatten har fört en dialog för att se till att så få träd som möjligt ska behöva tas bort.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Tekniska enheten i Vaxholms stad, e-post: tekniska@vaxholm.se

2019-07-18