logo

Ett körfält avstängt vid Skutvikshagen

Ett grävarbete kommer att utföras på Eriksövägen i höjd med Skutvikshagen. Arbetet startar tisdag 13 augusti. Medan arbete pågår är framkomligheten begränsad. Ett körfält hålls öppet för att bibehålla framkomlighet för buss 681 och bilar.

2019-08-12