logo

Träddikter i Officersparken

Promenera runt i den vackra Officersparken och läs dikter av välkända svenska poeter.

Under sommaren blev den nya ”trädstigen” i Officersparken klar. Bland de olika trädslagen, såsom lönn, alm, ek, pil och lind, hittar du numera skyltar med dikter om träd av bland annat Tomas Tranströmer, Stig Dagerman, Harry Martinsson, Elsa Beskow och Sigfrid Siwerts.

Våra parker och tätortsnära natur ger möjlighet till en god livsmiljö och möten mellan människor. De är också viktiga för den biologiska mångfalden. Officersparken anlades någon gång i slutet av 1800-talet och har fått sitt namn efter de två villorna och officersbyggnaden som ligger strax intill.


Du hittar parken på Vaxön, mellan Kungsgatan och Parkgatan. Parken är lättillgänglig men innehåller inga anlagda vägar. Att gå runt i lugn och ro och läsa dikterna tar cirka 30 minuter. Här finns också två bänkar att vila på.

2019-08-15