logo

Många intresserade av arbetet med Resarö mitt

Under den varma måndagskvällen i veckan fylldes Resarö skola av öbor som hörsammat inbjudan att komma och prata om centrala Resarö och arbetet med detaljplanen för Resarö mitt.

Alla Resaröbor fick under sommaren en inbjudan i brevlådan, där mittsamverkan för Vaxholm (Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna) välkomnade alla att komma och ta del av planen för centrala Resarö och de omarbetningar som gjorts utifrån synpunkter som inkommit.


Planen syftar bland annat till säkrare skolvägar, tryggare skolmiljö, bättre trafiklösningar, gång och cykelväg längs hela Överbyvägen och att möjliggöra utbyggnad av lanthandel.


Cirka 150 personer tog chansen att komma och prata om utvecklingen av centrala Resarö med representanter från mittsamverkan som fanns på plats.


Många passade också på att skriva förslag till politiken på klotterplanken.


  -Många som kom uttryckte vikten av att bibehålla den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön på norra Resarö, att det som byggs ska smälta in, upplevas småskaligt och att det ska vara träd och planteringar som möter dig när du kommer till centrala Resarö. I området rör sig många barn så trygga och säkra skolvägar, utbyggd gång- och cykelväg utmed Överbyvägen och smidiga och trygga avlämningsplatser vid skola och förskolor var angeläget för många, berättar Malin Forsbrand (C), kommunalråd.


Mer information

Här kan du ta del av de bilder som visadesPDF

2019-08-28