logo

Detaljplanen för Storäng östra ute för granskning

Under perioden 6 september – 2 oktober är förslaget till ny detaljplan för Storäng östra, Dp 401, ute för granskning. Synpunkter ska lämnas senast 2 oktober.

Planeringsutskottet har fattat beslut den 28 augusti om ny granskning för planförslaget för Storäng östra, Dp 401. Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2017 men beslutet överklagades till mark‐ och miljödomstolen, som upphävde kommunens antagandebeslut i juni 2018. Planförslaget har sedan dess reviderats och ställs nu ut för granskning igen.


Granskningen pågår 6 september – 2 oktober 2019. Det går att ta del av förslaget i receptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27 eller på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.


Du hittar även handlingarna här på vår webbplats, Detaljplan för Storäng Östra, DP 401.öppnas i nytt fönster

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast 2 oktober 2019.


Vid frågor om detaljplanen, vänligen kontakta:
Paula Sund, planarkitekt, e-post paula.sund@vaxholm.se
Kristina Henschen, planchef, e-post kristina.henschen@vaxholm.se

2019-09-06