logo

Höststädning på Vaxholms gator

På måndag och tisdag, 11-12 november, kommer Vaxholms gator att sopas och löv kommer att tas bort.

På vissa ställen kan det innebära minskad framkomlighet. Följ skyltningen på plats.

2019-11-08