logo

Gädd-BB skapas på Bogesundslandet

Statens fastighetsverk gör om våtmarken vid Söderby träsk till ett så kallat gädd-BB. Målet är att skapa en miljö som bland annat är lämplig för gäddor att fortplanta sig i.

– Gäddor tycker om att leka på översvämmade gräsängar men tyvärr har många av gäddans naturliga lekplatser försvunnit, bland annat på grund av utdikningar. Genom att gräva ut en befintlig våtmark och skapa en öppen vattenspegel med konstgjorda öar, skapar vi här en perfekt miljö både för gäddor och sjöfågel, säger Per Åkerfeldt, förvaltare vid Statens fastighetsverk.


Förutom ett gädd-BB blir det också en ny damm, en så kallad fosforfälla, som ska samla upp läckande växtnäring från skog och åkermark och förhindra att bland annat fosforn rinner ut i havet och bidrar till övergödning.


Projektet är ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Sportfiskarna, Vaxholms stad och Länsstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.


För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk; asa.carlberg@sfv.se

Söderby träsk. Foto: Mats Larshagen, Statens fastighetsverk.

2019-11-12