logo

Renovering på Hamnplan

Vaxholms stad genomför ett renoveringsarbete i byggnaden på Hamnplan 1 på kajen i centrala Vaxholm. Ett område intill byggnaden kommer att vara avspärrat under de tio veckor som arbetet pågår.

Just nu genomför Vaxholms stads ramavtalade entreprenör Wolfbuilder en underhållsrenovering av byggnaden på Hamnplan 1, där restaurang Winbergs ligger. Det är taket och ventilationsrummet som renoveras.


Sju av stadens parkeringsplatser har stängts av för att arbetet ska kunna utföras säkert och praktiskt.

Arbetet pågår fram till och med vecka 14.


Har du frågor, kontakta fastighetsenhenheten, fastighet@vaxholm.se

2020-01-24