logo

Eldning i valborg och eldning på egen tomt

I rådande coronaläge är flesta valborsfiranden inställda. Men från och med 28 april har den avrådan från eldning som länets brandförsvars tidigare utfärdade upphört att gälla. När det gäller eldning av trädgårdsavfall på egen tomt är förbjudet i Vaxholm från och med 2 maj till 30 september 2020. 

Ta del av brandförsvarets information om säker eldninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var noggrann och planera i förväg så att risken för brandspridning minimeras. Tänk också på att eldning alltid sker på eget ansvar.

2020-04-30