logo

Asfaltsarbeten påverkar busstrafiken i Engarn

Under vecka 22, 25–29 maj utförs asfalteringsarbeten på Vaxö och Resarö. Biltrafiken kommer att påverkas liksom bussarna som trafikerar Engarn.

Sista veckan i maj, kommer asfalteringsarbeten att utföras på Vaxö och Resarö.

Arbetena görs på fyra olika platser i kommunen:

  • Johannesbergsvägen vid Söderfjärdsskolan
  • Eriksövägen vid kyrkogården
  • Vasavägen vid Campus
  • Engarns bussvändslinga


Trafiken på platserna kommer att påverkas under arbetet. Vi hoppas på förståelse för detta. På några platser kommer trafiken att dirigeras om. Skyltning och trafikvakter från vår entreprenör kommer att hjälpa till med hänvisning och framkomlighet.


Vi ber alla att respektera avstängningar och hänvisningar för att arbetet ska fortlöpa snabbt och säkert.


Busstrafiken påverkas vid Engarn

Vid Engarns bussvändslinga kommer busstrafiken att ledas om under måndag 25 och tisdag 26 maj. Busshållplatsen i riktning från Resarö kommer att vara helt avstängd.


Arriva räknar med att asfalteringsarbetena kommer att leda till förseningar i busstrafiken. Ska du byta till en anslutande buss kan det vara en bra idé att ta en tidigare buss.


Linje 670: Både avstigning och påstigning i Engarn sker vid busshållplatsen i riktning mot Resarö.

26 maj kommer buss 670 att åka in till Ytterby för att kunna vända.


Linje 680: 25 och 26 maj, ingen avstigning i Engarn vid resa mot Stockholm. Vid resor mot Resarö sker avstigning i Engarn som vanligt.

 

Linje 682: För resande mot Stockholm eller mot Vaxholm sker omstigning på hållplatsen i Ytterby. Bussarna som vänder tillbaka mot Resarö kommer att ta varvet över Kullön till Eriksövägen för att kunna vända tillbaka mot Resarö på ett säkert sätt.

 

För mer information ring SLs kundtjänst, 08–600 10 00.

2020-05-20