logo

Övergiven båt vid Pålsundet

Statens fastighetsverk känner till den sjunkna båten och arbetar för att den ska avlägsnas så snart som möjligt.

På grund av SFV:s svårigheter att reda ut ägande och juridiska förhållande har det tyvärr tagit lång tid, vilket SFV beklagar. SFV hoppas att båten kommer att kunna lyftas upp i mitten av augusti.

karta över båtens placering

Den sjunkna, övergivna båtens placering är vid krysset

2020-07-22