logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Barn och utbildning

slideshow:Ja
slidestart: Ja

 • Barn och omsorg

  $fotografName

Fotograf  

Vaxholms stad arbetar aktivt för att alla barn och elever ska få en modern, likvärdig och tillgänglig utbildning med god kvalitet i en trygg miljö.

Vaxholms förskolor och skolor

Vaxholms stads förskolor och skolor främjar alla barns och elevers utveckling och lärande samt arbetar aktivt för att skapa rätt förutsättningar till ett livslångt lärande. Varje barn och elev ska ges den ledning och stimulans som behövs för att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö. All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och Vaxholms stads verksamheter följer den pedagogiska utvecklingen och forskningen.

 

I Vaxholm finns möjlighet att välja mellan kommunala och fristående förskolor eller skolor. Läsåret 2017/2018 finns cirka 1600 elever mellan 6-16 år i våra grundskolor, vår integrerade grundsärskola och fristående skola. I de kommunala och fristående förskolorna har vi cirka 640 barn.

  

Goda förutsättningar och bra resultat i våra kommunala verksamheter

Förskolan är ett första viktigt steg för lärande och utveckling för alla barn in i utbildningssystemet och Vaxholms stads förskolors utbildning håller en hög kvalitet i alla led. Skolinspektionens senaste granskning 2017 utan anmärkning bekräftar det, liksom att hela 96% av alla vårdnadshavare är nöjda med förskolornas arbete. I Vaxholm jobbar förskolorna aktivt med barnens fysiska lärmiljö kring tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande för en mer likvärdig förskola för alla barn. Vaxholms stad ingår också i ett forskningsprogram tillsammans med forskningsinstitutet Ifous om utveckling av undervisningen i förskolan.

 

Vaxholms stads skolor har en hög andel behöriga lärare. 2017 var 86% av lärarna behöriga vilket kan jämföras med 78% för Stockholms län. Det bidrar till att våra niondeklassare ligger på plats 25 av landets 290 kommuner vad gäller genomsnittligt meritvärde och att 94% av eleverna som går ut årskurs 9 är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet (läsåret 2016/2017). För att bättre möta alla elevers behov i sitt lärande deltar samtliga skolor för tillfället i Skolverkets kompetensutvecklingsprogram "Specialpedagogik för lärande". Insatsen drivs av skolornas 17 förstelärare som har till uppgift att utveckla undervisningen.

  

Digitala verktyg

Från och med läsåret 2017/2018 har alla elever i årskurs 1-3 tillgång till en lärplatta och elever i årskurs 4-9 tillgång till en dator i sin skolvardag. Införandet av ett digitalt verktyg per elev är en del av Vaxholms stads lokala skolutvecklingsprogram och innebär att våra elever tillsammans med sina pedagoger har goda möjligheter att stå rustade inför vår digitala framtid.

Läs merlänk till annan webbplats i Vaxholms stads handlingsplan för digital skolutveckling.

 

Arbetet med digitala verktyg sker också på förskolorna som är väl rustade med lärplattor.

Frågor och svar

 • Finns det regler kring vilka tider en förskola i Vaxholm ska ha öppet?
  Ramtiden för förskolor i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller alla förskolor i Vaxholm, oavsett om det är en kommunal förskola eller en fristående förskola. Det innebär att en förskola inte har rätt att ange öppettider mellan till exempel kl 8-16.I vilken omfattning ett barn erbjuds förskola regleras i 8 kap. 3-7§§ Skollagen (2010:800) samt i Vaxholms stads riktlinjer för kommunala och fristående förskolor.
 • Om jag vill ändra i ansökan om förskola, hur gör jag då?
  Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras. Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation.
 • När kommer jag få ett erbjudande om plats i förskola?
  Kontakta förskolans expedition för att få besked om platstillgång och erbjudande om plats.
 • Hur vet jag att min ansökan om förskola finns med i kön?
  Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation. Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras.
 • Varför får jag en faktura för barnomsorg trots att mitt barn inte varit där?
  En plats i förskola eller fritids är att betrakta som ett abonnemang och befrielse från avgift medges inte på grund a kortare sjukdom, ledighet eller annan anledning. Avgiften ska vara betald den sista varje månad under tolv månader per år.
 • Får en förskola stänga under sommaren?
  Det är vanligt att förskolorna stänger ett par veckor under sommaren eftersom efterfrågan på barnomsorg från föräldrarna då är lägre och personalen tar ut semester. Det är dock viktigt att beslut om eventuell stängning utgår ifrån föräldrarnas behov av omsorg. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, (8 kap. 5 § skollagen 2010:800). Om en förskola fattar beslut om att stänga under ett par sommarveckor så har förskolan skyldighet att ordna barnomsorg för de barn som har behov av detta på annat sätt, till exempel genom att samarbeta med andra förskolor. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor.
 • Vem ska jag kontakta om jag har frågor som rör Unikum?
  Registrera din fråga i bloggen som du har tillgång till i Unikum eller ta kontakt med förskolans eller skolans unikumadministratör.

Nyheter

 • 16 januari 2018
  Dags att ansöka om skolplacering
  Mellan 15 januari och 6 februari ansöker du om skolplacering i Vaxholm om du har barn som ska börja i: förskoleklass och är född 2012, årskurs 1 och som inte tidigare gått i förskoleklass samt årskurs 7.
 • 15 november 2017
  Så kommer nya Ullbergsparken att se ut!
  Barnen i Vaxholms förskolor har röstat och nu är det klart hur lekplatsen i Ullbergsparken kommer att se ut när upprustningen är färdig.
 • 11 oktober 2017
  Vaxholms stad klättar i Lärarförbundets rankning
  Vaxholms stads förskolor och skolor klättrar 26 placeringar till plats 94 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets årliga undersökning ”Bästa skolkommun 2017”. I Stockholms län ligger Vaxholms stads förskolor och skolor på plats 6 av 26.
 • 03 oktober 2017
  Ullbergsparken rustas upp
  I mitten av oktober inleds arbetet med att rusta upp den populära lekparken mellan Soldatgatan och Kungsgatan.
 • 28 augusti 2017
  Vaxholms nya högstadieskola invigd
  Lördagen 26 augusti klipptes bandet för Kronängsskolan. Många nyfikna Vaxholmsbor tog chansen att gå runt i de nya lokalerna och prata med lärare och elever på skolan.

Dela sidan