logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Barn och utbildning


slideshow:Ja
slidestart: Ja

 • Lärare och elever

  Luxlucid

 • Skolbarn

  Elisabeth Larsen Brolin

 • Förskolepedagog och barn

  Kajsa Kax

 • Elever från Kulturskolan uppträder

  Elisabeth Larsen Brolin

Fotograf  

I Vaxholms förskolor och skolor ska barn och elever känna trygghet och glädje.

Skolvalet

Mellan den 9 januari och 6 februari 2017 ansöker du om skolplacering i Vaxholm om du har barn som ska börja i:

- förskoleklass

-årskurs 7

-årskurs 1 men som tidigare inte gått i förskoleklass

 

Du registrerar ditt önskemål om skolplacering här: Skolval 2017-2018 öppet 9/1-6/2 2017

 

Vaxholms förskolor och skolor

Här finns möjlighet att få utlopp för kreativitet och fantasi. Samtidigt erbjuds en modern utbildning med fokus på att ge varje barn och elev stöd utifrån just sina förutsättningar.


Elever, pedagoger, skolledare och politiker har tillsammans tagit fram ledorden som ska genomsyra verksamheten i Vaxholms skolor.

 • Tillsammans
 • Variation
 • Kreativitet
 • Engagemang

Goda resultat i Vaxholm

Eleverna i Vaxholms skolor uppnår mycket bra resultat. År 2016 placerade Vaxholm sig på 35:e plats av 290 kommuner i det sammanvägda resultatet för kunskapsresultat i skolan (Öppna jämförelser, SKL).


Hela 97 procent av eleverna som går ut årskurs 9 är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Det kan jämföras med 89 procent i Stockholms län (88 procent i hela Sverige). Även i de nationella proven för årskurs 3, 6 och 9 utmärker sig eleverna i Vaxholms skolor i jämförelse med Stockholms län och övriga riket. Resultaten är dessutom mycket lika i alla skolorna. 

Frågor och svar

 • Finns det regler kring vilka tider en förskola i Vaxholm ska ha öppet?
  Ramtiden för förskolor i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller alla förskolor i Vaxholm, oavsett om det är en kommunal förskola eller en fristående förskola. Det innebär att en förskola inte har rätt att ange öppettider mellan till exempel kl 8-16.I vilken omfattning ett barn erbjuds förskola regleras i 8 kap. 3-7§§ Skollagen (2010:800) samt i Vaxholms stads riktlinjer för kommunala och fristående förskolor.
 • Om jag vill ändra i ansökan om förskola, hur gör jag då?
  Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras. Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation.
 • När kommer jag få ett erbjudande om plats i förskola?
  Kontakta förskolans expedition för att få besked om platstillgång och erbjudande om plats.
 • Hur vet jag att min ansökan om förskola finns med i kön?
  Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation. Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras.
 • Varför får jag en faktura för barnomsorg trots att mitt barn inte varit där?
  En plats i förskola eller fritids är att betrakta som ett abonnemang och befrielse från avgift medges inte på grund a kortare sjukdom, ledighet eller annan anledning. Avgiften ska vara betald den sista varje månad under tolv månader per år.
 • Får en förskola stänga under sommaren?
  Det är vanligt att förskolorna stänger ett par veckor under sommaren eftersom efterfrågan på barnomsorg från föräldrarna då är lägre och personalen tar ut semester. Det är dock viktigt att beslut om eventuell stängning utgår ifrån föräldrarnas behov av omsorg. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, (8 kap. 5 § skollagen 2010:800). Om en förskola fattar beslut om att stänga under ett par sommarveckor så har förskolan skyldighet att ordna barnomsorg för de barn som har behov av detta på annat sätt, till exempel genom att samarbeta med andra förskolor. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor.
 • Vem ska jag kontakta om jag har frågor som rör Unikum?
  Registrera din fråga i bloggen som du har tillgång till i Unikum eller ta kontakt med förskolans eller skolans unikumadministratör.

Nyheter

 • 15 november 2017
  Så kommer nya Ullbergsparken att se ut!
  Barnen i Vaxholms förskolor har röstat och nu är det klart hur lekplatsen i Ullbergsparken kommer att se ut när upprustningen är färdig.
 • 11 oktober 2017
  Vaxholms stad klättar i Lärarförbundets rankning
  Vaxholms stads förskolor och skolor klättrar 26 placeringar till plats 94 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets årliga undersökning ”Bästa skolkommun 2017”. I Stockholms län ligger Vaxholms stads förskolor och skolor på plats 6 av 26.
 • 03 oktober 2017
  Ullbergsparken rustas upp
  I mitten av oktober inleds arbetet med att rusta upp den populära lekparken mellan Soldatgatan och Kungsgatan.
 • 28 augusti 2017
  Vaxholms nya högstadieskola invigd
  Lördagen 26 augusti klipptes bandet för Kronängsskolan. Många nyfikna Vaxholmsbor tog chansen att gå runt i de nya lokalerna och prata med lärare och elever på skolan.
 • 21 augusti 2017
  Välkommen på invigningen av Kronängsskolan
  Lördag 26 augusti klipper vi bandet, berättar om skolans utformning och bjuder på underhållning, rundvisning, dryck och kaka.

Dela sidan