logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Barn och utbildning

 • Barn och omsorg

  $fotografName

Fotograf  

Vaxholms stad arbetar aktivt för att alla barn och elever ska få en modern, likvärdig och tillgänglig utbildning med god kvalitet i en trygg miljö.

Vaxholms förskolor och skolor

Vaxholms stads förskolor och skolor främjar alla barns och elevers utveckling och lärande samt arbetar aktivt för att skapa rätt förutsättningar till ett livslångt lärande. Varje barn och elev ska ges den ledning och stimulans som behövs för att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö. All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och Vaxholms stads verksamheter följer den pedagogiska utvecklingen och forskningen.


I Vaxholm finns möjlighet att välja mellan kommunala och fristående förskolor eller skolor. Läsåret 2019/2020 finns 1863 elever totalt mellan 6-16 år. I Vaxholms kommunala skolor inklusive integrerade grundsärskoleverksamhet går det 1610 elever. I Vaxholms Montessoriskola går det 77 elever och i övriga kommunala och fristående förskolor utanför kommunen 176 elever. I förskolan har vi cirka 640 barn.

  

Frågor och svar

 • Finns det regler kring vilka tider en förskola i Vaxholm ska ha öppet?
  Ramtiden för förskolor i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller alla förskolor i Vaxholm, oavsett om det är en kommunal förskola eller en fristående förskola. Det innebär att en förskola inte har rätt att ange öppettider mellan till exempel kl 8-16.I vilken omfattning ett barn erbjuds förskola regleras i 8 kap. 3-7§§ Skollagen (2010:800) samt i Vaxholms stads riktlinjer för kommunala och fristående förskolor.
 • Om jag vill ändra i ansökan om förskola, hur gör jag då?
  Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras. Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation.
 • När kommer jag få ett erbjudande om plats i förskola?
  Kontakta förskolans expedition för att få besked om platstillgång och erbjudande om plats.
 • Hur vet jag att min ansökan om förskola finns med i kön?
  Du hittar din ansökan om förskola under E-tjänst och blanketter klicka på Förskola ansöka/uppsägning. Du behöver ha tillgång till din personliga e-legitimation. Du kan när du önskar ändra behovsdatum och alternativ i ansökan utan att din köplats ändras.
 • Varför får jag en faktura för barnomsorg trots att mitt barn inte varit där?
  En plats i förskola eller fritids är att betrakta som ett abonnemang och befrielse från avgift medges inte på grund a kortare sjukdom, ledighet eller annan anledning. Avgiften ska vara betald den sista varje månad under tolv månader per år.
 • Får en förskola stänga under sommaren?
  Det är vanligt att förskolorna stänger ett par veckor under sommaren eftersom efterfrågan på barnomsorg från föräldrarna då är lägre och personalen tar ut semester. Det är dock viktigt att beslut om eventuell stängning utgår ifrån föräldrarnas behov av omsorg. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, (8 kap. 5 § skollagen 2010:800). Om en förskola fattar beslut om att stänga under ett par sommarveckor så har förskolan skyldighet att ordna barnomsorg för de barn som har behov av detta på annat sätt, till exempel genom att samarbeta med andra förskolor. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor.
 • Vem ska jag kontakta om jag har frågor som rör Unikum?
  Registrera din fråga i bloggen som du har tillgång till i Unikum eller ta kontakt med förskolans eller skolans unikumadministratör.

Nyheter

 • 22 maj 2019
  Blynäsviken blir namnet på nya förskolan
  Vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen bygger Vaxholms stad tillfälliga förskolelokaler, som bland annat ska möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget.
 • 17 april 2019
  Eleverna i årskurs 8 testade på arbetslivet
  1-12 april var det dags för eleverna i årskurs 8 i Kronängsskolan att göra sin prao. Tack vare ett stort stöd från det lokala näringslivet och flera av Vaxholms stads verksamheter fick alla elever möjlighet att vara en del av en arbetsplats under en vecka. Vi pratade med två av eleverna om hur de upplevt sin tid ute i arbetslivet.
 • 12 april 2019
  Ny organisation i förskolan
  I maj 2018 inledde Vaxholms stad en översyn av hur stadens kommunala förskolor ska vara organiserade. Anledning till översynen är att antalet barn i förskolan har minskat och kommer att fortsätta minska även under 2019.
 • 02 april 2019
  Vaxholms stad bjuder in årskurs 5-6 till filmfestival
  I samarbete med Vaxholms biograf och Junior filmfestival arrangerar Vaxholms stad en filmfestival för årskurs 5-6. Festivalen går av stapeln den 4-5 april på Vaxholms biograf för föranmälda i elever i åk 5-6.
 • 28 mars 2019
  Vill du bli en vardagshjälte i trafiken?

  Nu söker vi fler skolpoliser som bidrar till trafiksäkerheten för våra barn på väg till skolan.