logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till Vaxholms stads verksamheter för barn i åldrarna 1-5 år.

Som förälder har du stor valfrihet i att välja verksamhet för ditt barn. I Vaxholm finns kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) att välja mellan. Det finns olika pedagogiska riktningar och olika sätt att organisera verksamheterna på.


Kontakta gärna verksamheterna vid frågor om hur just de arbetar.

Förskolor

Förskolan är en skolform och alla förskolor i Sverige måste arbeta utifrån den statligt styrda Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och utifrån Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pedagogisk omsorg: Familjedaghem

Under läsåret 2019/2020 kommer pedagogisk verksamhet inte erbjudas barn inom Vaxholms stad på grund av för få sökande. Verksamheten ligger vilande, men möjligheten att söka till den kommer att öppnas upp inför läsåret 2020/2021.  

 

Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskolan inte en skolform. Verksamheten ska vägledas av förskolans läroplan men omfattas främst av skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Verksamheten har därför inga krav att bedriva undervisning eller utbildning eller att ha anställda förskollärare. I Vaxholm har vi två kommunala familjedaghem som organiseras och leds inom Västra förskoleområdet.


Utbildning av god kvalitet

Förskolan är ett första viktigt steg för lärande och utveckling för alla barn in i utbildningssystemet. Vaxholms stads förskolors utbildning håller en hög kvalitet i alla led. Skolinspektionens senaste granskning 2017 utan anmärkning bekräftar det, liksom att hela 96% av alla vårdnadshavare är nöjda med förskolornas arbete. I Vaxholm jobbar förskolorna aktivt med barnens fysiska lärmiljö kring tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande för en mer likvärdig förskola för alla barn. Vaxholms stad ingår också i ett forskningsprogram tillsammans med forskningsinstitutet Ifous om utveckling av undervisningen i förskolan.


Omsorg under obekväm arbetstid. Under tid då förskola inte erbjuds

En kommun är inte skyldig att erbjuda omsorg under obekväm arbetstid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (kvällar, nätter och helger), men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (25 kap. 5 § skollagen). Obekväm arbetstid definieras här som helger samt vardagar mellan klockan 18.00-06.00.


Vaxholms stad erbjuder i dagsläget inte någon omsorg på obekväm arbetstid.

 

Sidan publicerades: 2019-06-14